Faith Presbyterian Church


  • May 28, 2023 Service, Part 1: Purpose of Prayer26:06
  • May 28, 2023 Service, Part 2: Purpose of Prayer26:03
  • May 21, 2023 Service, Part 1: Life Like Jesus Week 5: Forgiving Like Jesus32:21
  • May 21, 2023 Service, Part 2: Life Like Jesus Week 5: Forgiving Like Jesus30:44
  • May 14, 2023 Service, Part 1: Life Like Jesus Week 4: Handling Temptation Like Jesus31:53
  • May 14, 2023 Service, Part 2: Life Like Jesus Week 4: Handling Temptation Like Jesus31:51

Listen to Faith Sermons and Music